I maj 2018 afholdes den 24. Nordiske gerontologi-konference, som finder sted i Oslo. I MATURE deltager vi med hele fem præsentationer og et foredrag.

Anu Siren, som er seniorforsker på VIVE og MATUREs projektleder, er vært for et symposium omhandlende ældre uden børn. Med tre præsentationer af MATURE-teamets medlemmer, vil symposiet forholde sig både til sociale relationer og ensomhed, omsorg og velfærdsydelser i alderdommen afhængigt af familieform og endelig et oplæg om ’generativitet’; hvordan ældre med og uden børn overleverer deres ressourcer.

Anu deltager ligeledes med en præsentation angående ældres boligpræferencer. Præsentationen beskæftiger sig med ældres præferencer i forhold til boformer over tid og udviklingen af aldersvenlige boliger, herunder seniorbofælleskaber.

Anna Amilon, som også er seniorforsker på VIVE, holder et oplæg om velfærdsteknologi. I præsentationen, som er baseret på et etnografisk studie, interviews og dokumentanalyse, forholder hun sig til, hvordan nye velfærdsteknologiske værktøjer påvirker medarbejderes arbejdsforhold og beboeres livskvalitet på plejecentre.

Sidst, men absolut ikke mindst, vil Karen Andersen-Randberg, som er professor på Syddansk Universitet, holde et foredrag med titlen: Trends in Mortality, morbidity and disability in the light of ageing populations. Can e-health relieve the challenges? (Tendenser i dødelighed, sygdom og funktionsnedsættelser, set i lyset af demografiske ændringer. Kan telemedicin aflaste udfordringerne?)

Vi glæder os til at præsentere vores forskning på konferencen og lade os inspirere af andre forskere fra hele Norden, som beskæftiger sig med aldring.