Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mature-project.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5621
Udgør ældre en sårbar brugergruppe under fritvalgsordninger på sundhedsområdet? | Mature

Af ph.d. studerende Agnete Aslaug Kjær

I Danmark er der siden 1990’erne blevet indført fritvalgsordninger på en række offentlige velfærdsområder, blandt andet på sundheds- og ældreområdet. Formålet med fritvalgsordningerne er at ”sætte borgeren i centrum” ved at tilbyde valgfrihed mellem forskellige (f.eks. offentlige og private) serviceleverandører.

Det er tanken, at borgerne ved at ”stemme med fødderne” giver de konkurrerende leverandører øget incitament til at være lydhøre og responsive over for brugernes præferencer. Dermed øges, i teorien, både kvaliteten og effektiviteten af den offentlige service.

En central forudsætning for at fritvalgsordningerne vil virke efter hensigten er imidlertid, at brugerne er rustede til at træffe kvalificerede valg og give deres mening til kende. Man kan tale om, at brugerne har et højt niveau af ”handlingskapacitet”. Omvendt er det problematisk, såfremt nogle ”sårbare brugergrupper” har et lavt niveau af handlingskapacitet.

I takt med den aldrende befolkning vil ældre med svækket helbred udgøre en voksende brugergruppe på sundheds- og ældreområdet i fremtiden. En ny undersøgelse fra VIVE besvarer spørgsmålet: Har ældre brugere det nødvendige niveau af handlingskapacitet til at høste fordelene ved fritvalgsordninger, eller udgør de en sårbar brugergruppe?

Tidligere forskning peger på, at der er en uddannelsesgradient i brugernes kapacitet til at indhente information og træffe kvalificerede valg mellem ydelser og leverandører. Men det er første gang, at en undersøgelse sætter fokus på, hvordan brugernes handlingskapacitet relaterer sig til alder.

I undersøgelsen blev spørgsmål vedrørende handlingskapacitet i hospitalssektoren integreret i femte bølge af VIVE’s Ældredatabase, som blev indsamlet i 2017 gennem telefon- og besøgsinterview blandt omkring 10.000 danske ældre i alderen 52 til 97 år.

Resultaterne af undersøgelsen viser en række interessante sammenhænge mellem alder, aldersrelaterede faktorer (f.eks. helbred) og niveauet af handlingskapacitet blandt brugere i hospitalssektoren.

Først og fremmest peger resultaterne på, at ældre med dårligt helbred udgør en potentiel sårbar brugergruppe, idet de udviser et relativt lavt niveau af handlingskapacitet. Dette er et centralt og bekymrende fund, fordi de ældre samtidig udgør en voksende brugergruppe på både sundheds- og ældreområdet, hvor der i de senere år er indført fritvalgsordninger, som netop forudsætter et højt niveau af handlingskapacitet.

For det andet peger undersøgelsens resultater på, at en del af årsagen til de ældres lavere handlingskapacitet kan tilskrives forskelle i uddannelsesniveau mellem aldersgrupper. Det betyder kort sagt, at selvom den nuværende generation af ældre kan siges at udgøre en sårbar brugergruppe under fritvalgsordninger på sundhedsområdet, så vil denne udfordring sandsynligvis mindskes i fremtiden.

Resultaterne af undersøgelsen er publiceret i det internationale tidsskrift Public Administration: Kjær, A. A. (in press). Choice and vulnerability in aging societies: Understanding the impact of age on user capacity. Public Administration.