MATURE deltog på Danske gerontologiske selskabets årskonference i Middelfart. Torsdag den 31. oktober holdt forskerne fra VIVE og Syddansk Universitet et symposium med titlen ”MATURE – et projekt om velfærdsservice til ældre borgere”. Oplæggene handlede bl.a. om hvordan man forsker fremtidens ældre som en målgruppe, hvordan en algoritmeløsning kan bruges til at forebygge akutte indlæggelser, samt om at skabe fremtidsscenarier om tilpasning af velfærdsservice til ældre borgere.