Publications

Reports and articles from MATURE

Socio-economic and lifestyle determinants of giving practical support to adult children in the era of changing late life

Anu Siren og Freya Casier, Ageing & Society 2018

 

Ældres helbred, funktionsevne og livsstil

Analyser på bagrund af Ældredatabasens 5. bølge samt udviklingen mellem 1. og 5. bølge 1997-2017

Anu Siren & Malene Rode Larsen, 2018

 

Danske ældre i 1977 og 2017

Ældre voksnes familierelationer, helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet i 1977 og 2017

Anu Siren, Freya Casier & Marie Helgaard Seestedt, 2018

MATURE

VIVE
Herluf Trolles gade 11
1052 Copenhagen K
Denmark