Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mature-project.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5621
Om partners | Mature

Partners

MATURE er et samarbejde mellem VIVE, SDU, Professionshøjskolen Absalon, Svendborg Kommune og plejecenter Skovhuset i Hillerød

VIVE

MATURE-projektet koordineres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd ved projektleder Anu Siren.

VIVE blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet. VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Centret er ledende inden for aldringsforskning – særligt forskning i ældres sociale og økonomiske forhold.

Læs mere om VIVE her

VIVE leder flere af MATURE-projektets dele og bidrager til alle arbejdspakker. Projektets dataindsamling og forskning udmønter sig i et antal videnskabelige rapporter og tidsskriftsartikler og bidrager dermed til mere forskningsbaseret, up-to-date viden om den nationale politik på ældreområdet. VIVE leder de to arbejdspakker i projektets første tema, hvor data fra Ældredatabasen benyttes til at undersøge forskellige grupper af ældre som modtagere og leverandører af velfærdsydelser samt deres forventninger og præferencer for ældrelivets velfærd. Desuden afklares ældres bidrag til frivilligsektoren og deres intergenerationelle relationer. VIVE leder desuden arbejdspakke 5 ved at indsamle data i forbindelse med afprøvningen af teknologiske hjælpemidler på Plejecenter Skovhuset. Endelig leder VIVE arbejdspakke 6 og 7 i projektets sidste tema, hvor der i samarbejde mellem alle partners produceres synteser og scenarier for fremtidens ældrevelfærd.

 

Syddansk Universitet (SDU)

Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet er internationalt anerkendt for dets undersøgelser af forskellige aspekter af aldringsprocesser og længere levealder.

Læs mere om centret her

I forbindelse med MATURE-projektet fokuserer SDU på, hvordan nye e-sundheds-innovationer kan bidrage til tidligt at opdage sygdomme og forebygge akutte indlæggelser blandt ældre. SDU leder arbejdspakke 4, hvor den teknologiske innovation GERI-kufferten afprøves som værktøj til at foretage sundhedsundersøgelser i hjemmet, og det afklares, hvordan den kan medvirke til at forebygge indlæggelser blandt skrøbelige ældre. Det undersøges, hvordan forskellige aktører bruger teknologien i praksis, og de individuelle og samfundsmæssige fordele afklares. SDU er desuden partner i to af de afsluttende arbejdspakker.

 

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon leverer forskningsbaseret uddannelse på professionsbachelorniveau og forsker i sociale og sundhedsmæssige velfærdsområder. Absalon har en anvendt forskningsprofil med et tværfagligt fokus og samarbejder med en række offentlige og private såvel som internationale aktører.

Læs mere om Professionshøjskolen Absalon her

I forbindelse med MATURE-projektet leder Absalon arbejdspakke 3, hvor en digital platform udvikles og afprøves som led i at styrke sociale netværk blandt ældre borgere i Slagelse Kommune. Absalon bidrager desuden til at producere synteser og scenarier i projektets sidste tema samt leder arbejdspakke 8, hvor projektets resultater benyttes til at udvikle et curriculum til brug på professionsbachelor-niveau. Forskningsprojektets resultater vil altså blive formidlet i en række forskningsartikler og indgå som grundlag for udvikling i uddannelse på bachelor- og videreuddannelsesniveau.

 

Svendborg Kommune

Svendborg kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007.

Læs mere om Svendborg Kommune her

Svendborg Kommune bidrager til arbejdspakke 4 i MATUREs andet tema ved blandt andet at yde proces- og implementeringsstøtte i forbindelse med e-sundheds-innovationen, som skal opspore og forebygge akutte indlæggelser blandt skrøbelige ældre og dermed give højere livskvalitet.

Svendborg Kommune medfinansierer personale, som er nødvendigt for at teste og implementere teknologien og kommer desuden til at spille en vigtig rolle i forbindelse med validering og kvalitetssikring af de synteser og scenarier, som udvikles i MATURE-projektets sidste tema.

 

Plejecenter Skovhuset, Hillerød Kommune

Skovhuset er et plejecenter i Hillerød Kommune med 104 beboere og 165 ansatte. I Skovhuset bruges innovativ hjælpeteknologi til at understøtte hverdagen med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov.

Læs mere om Skovhuset her

I forbindelse med MATURE-projektet er Skovhuset bidragende partner i andet temas arbejdspakke 5, hvor ansatte og beboere i Skovhuset afprøver diverse konkrete velfærdsteknologiske løsninger, og der evalueres efterfølgende på baggrund af deres oplevelser, holdninger og erfaringer.

Undersøgelsen i Skovhuset er delt op i to delundersøgelser, der blandt andet omhandler, hvordan man kan organisere og optimere fremtidens velfærdsservice for samfundets ældre. Anvendelsen af velfærdsteknologi udgør et centralt værktøj hertil og har til formål at effektivisere samt højne kvaliteten af plejeservicen. Endelig deltager Skovhuset i arbejdspakke 6 og 7, hvor projektets resultater omsættes til synteser og scenarier for fremtidens ældrevelfærd.

MATURE

VIVE
Herluf Trolles gade 11
1052 København K
Danmark