Publikationer

Rapporter og artikler fra MATURE

Socio-economic and lifestyle determinants of giving practical support to adult children in the era of changing late life

Anu Siren og Freya Casier, Ageing & Society 2018

 

Ældres helbred, funktionsevne og livsstil

Analyser på bagrund af Ældredatabasens 5. bølge samt udviklingen mellem 1. og 5. bølge 1997-2017

Anu Siren og Malene Rode Larsen, 2018

For tyve år siden vurderede 56 % af de 77-årige danskere, at de havde et godt helbred. Men der er sket meget med de ældres sundhed siden 90’erne, og i 2017 vurderede 63 % af de 77-årige, at deres helbred var godt.

Tallene stammer fra VIVEs Ældredatabase, der siden 1997 har fulgt udviklingen i danske ældres helbred hvert femte år.

Det er især ældre i ”den tredje alder”, som trives godt. Der er tale om en gruppe af personer, som for de flestes vedkommende ikke længere er på arbejdsmarkedet, men som stadig er friske og aktive. 69 % af de 67-77-årige svarer, at de har følt sig glade, afslappet, aktive, friske og udhvilet inden for de seneste to uger. Dette er markant flere end både dem, der er yngre og ældre.

 

Danske ældre i 1977 og 2017

Ældre voksnes familierelationer, helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet i 1977 og 2017

Anu Siren, Freya Casier og Marie Helgaard Seestedt, 2018

I rapporten fremgår det, at der på nogle områder er store forskelle mellem danske ældres livsstil i 1977 og 2017. Det gælder for eksempel i forhold til helbredstilstand og tilknytning til arbejdsmarkedet, mens forskellene er noget mindre, når det gælder relationer og kontakt til børn.

Både i 1977 og 2017 er der betydeligt flere ældre kvinder end mænd, som bor alene – dog er andelen af ældre kvinder, der bor alene, faldet i løbet af de 40 år. Ældre i Danmark har ofte tæt kontakt til deres børn og bor geografisk i nærheden af dem. Der er dog lidt færre, der bor tæt på deres børn i 2017, end der var i 1977.

I forhold til danske ældres helbred, var der i 2017 markant flere, der vurderede deres helbred som værende ’godt’, end tilfældet var i 1977. Ser man på arbejdsmarkedstendenserne, så var der flere kvinder, som ikke havde været erhvervsaktive i 1977, end der var i 2017. Ikke desto mindre var der blandt dem, som havde været på arbejdsmarkedet, en høj andel, der fortsat var på arbejdsmarkedet sent i livet i 1977. Også en større andel mænd var aktive på arbejdsmarkedet i en sen alder for 40 år siden.

MATURE

VIVE
Herluf Trolles gade 11
1052 København K
Danmark