Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/mature-project.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5621
Temaer | Mature

Temaer

Projektet mature er opdelt i tre temaer, som hver indeholder et antal arbejdspakker
 

Tema 1: Ældre som brugere, udbydere og udviklere af fremtidens velfærd

Projektets første tema, som indeholder arbejdspakke 1 og 2, undersøger ældres behov, præferencer og roller aktuelt og i fremtiden med ny samfundsrelevant viden som resultat.

Formålet er at karakterisere fremtidens ældre brugere og forbrugere af velfærdsydelser. Det undersøges, hvilke grupper af ældre, som henholdsvis giver og modtager omsorgs- og plejeydelser, og hvordan dette hænger sammen med socioøkonomiske, helbreds- og livsstilsmæssige forhold. Også yngre aldersgruppers præferencer for og forventninger til velfærd i alderdommen afklares.

Ældres egne roller som udbydere og udviklere af velfærd i form af blandt andet frivilligt arbejde i ældresektoren undersøges i sammenhæng med den samfundsmæssige og sociale værdi af uformel pleje. Der fokuseres på mangfoldigheden blandt ældre og sigtes mod at afdække de forskellige faser i den sene del af livet, som i det andet tema målrettes ved hjælp af de udvalgte innovationer.

Tema 2: Innovationer i velfærdsservice

Projektets andet tema indeholder arbejdspakke 3, 4 og 5, og her kortlægges potentialer og risici ved en række lovende teknologier. De udvalgte innovationer repræsenterer nye løsninger, som er relevante i forskellige faser af den sene del af livet: For aktive ældre, for skrøbelige ældre i egen bolig samt for ældre med bopæl i plejecentre.

Aktive ældres ressourcer som medudviklere af velfærd er et emne af stigende relevans, som endnu ikke er veludforsket. Da det er særligt aktuelt at undersøge de muligheder for organisering, udvikling og deleøkonomi, som nye teknologiske løsninger i hverdagen kan tilbyde denne gruppe, afprøves i dette tema en ny digital platform.

Skrøbelige ældre i egen bolig er en hurtigt voksende gruppe. Den mest almindelige form for hospitalsindlæggelse for denne gruppe er korte akutte indlæggelser. Det vil udgøre et væsentligt bidrag til fremtidens velfærd at kunne forebygge, forbedre pleje på tværs af sektorer og øge den enkeltes indflydelse på egen plejeproces. Derfor afprøves en telemedicinsk løsning til forebyggelse af korte indlæggelser.

Brugen af teknologiske hjælpemidler på plejecentre er i hastig udvikling, men teknologiens implikationer er endnu ikke afklaret. Derfor undersøger og evaluerer dette tema teknologiens potentialer til for eksempel at forbedre kommunikation og højne den enkelte ældres selvstændighed og livskvalitet.

 

Tema 3: Sammenfatning og implementering

I MATURE-projektets tredje og sidste tema sammenfattes med arbejdspakke 6, 7 og 8 den opnåede viden fra de forudgående temaer. Her udarbejdes diverse scenarier om samfundets udvikling til brug for projektets interessenter, som blandt andre tæller kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og private aktører. Der gives desuden konkrete anbefalinger om teknologiens muligheder og tilpasning i et aldrende samfund.

Specifikke mål for det afsluttende tema er at:

  • Bidrage med empirisk baserede scenarier om ældre som brugere, udbydere og udviklere af fremtidens velfærd.
  • Bevise ønskværdighed, gennemførlighed og bæredygtighed af diverse sociale og teknologiske velfærdsinnovationer.
  • Omdanne viden til uddannelsesmoduler.

Som afslutning på MATURE-projektet udpeges altså mulige veje til udvikling og forbedring af fremtidens velfærdsservice og øget livskvalitet for de kommende generationer af ældre.

MATURE

VIVE
Herluf Trolles gade 11
1052 København K
Danmark